Антикор

Взятка Антикор

В соответствии с планом мероприятий Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан по противодействию коррупции и теневой экономике на 2018-2020 годы, утвержденного приказом Министра по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 03 июля 2018 года № 494, руководствуясь подпунктом 8) пункта 12.3 устава акционерного общества «КазНИИСА», утвержденного приказом Председателя Комитета по делам строительства и жилищно-коммунального хозяйства Министерства по инвестициям и развитию Республики Казахстан от 9 июня 2017 года №90-НҚ, пунктом 2 статьи 10 Закона Республики Казахстан «О противодействии коррупции» от 18 ноября 2015 года № 410-V, Методическими рекомендациями по разработке антикоррупционных стандартов был разработан антикоррупционный стандарт АО «КазНИИСА», который после согласования с общественностью, был утвержден Генеральным директором Общества.

ЕГЕР СІЗ:

  • сыбайлас жемқорлық, алаяқтық және жымқыру фактілері туралы;
  • мемлекеттік сатып алуды өткізу кезіндегі бұзушылықтар туралы;
  • қызметтік жағдайды теріс пайдалану және лауазымды тұлғалардың өкілеттіктерін асыра пайдалану туралы;
  • «ҚазҚСҒЗИ» АҚ-ның іскерлік беделіне материалдық залал келтіретін немесе зиян келтіруі мүмкін өзге де іс-әрекеттер жасау туралы білсеңіз,

дереу телефон/сенім поштасы арқылы хабарлауды сұраймыз.

Телефон/почта
доверия

Жемқорлыққа қарсы қызмет

anticor_comp@kazniisa.kz
Ералы Касым Байгалыулы
Ералы Касым Байгалыулы

комплаенс-офицер
по противодействию
коррупции АО «КазНИИСА»

🌙🌎☀️
Жаңарған Қазақстанның жаңа бағыты.

Кульбаев Бегман Бахитұлы
Кульбаев Бегман Бахитұлы
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ бас директоры

Сұрақтар қалды ма? Бізге хабарласыңыз.