ҚазҚСҒЗИ тарихы

История АО КазНИИСА

История создания Казахского научно-исследовательского и проектного института и его построение началась 7 сентября 1931 года, тогда Совет Народных Комиссаров Казахской Автономной Советской Социалистической Республики (КАССР) принял постановление № 46 об организации первого института именно этого профиля – Научно-исследовательского института строительных материалов и учреждений. (НИИСМиС).

В результате ряда преобразований подразделений строительного и радиотехнического направлений НИИСМиС в 1957 году попало в состав Казахского филиала АСиА СССР. В связи с ликвидацией АСиА СССР в 1964 году они были переданы Казпромстройпроекту, который был переименован на Казпромстройпроект Госстроя СССР и научную часть института возглавил академик Т.Ж.Жунусов.

And in January 1990, on the basis of the scientific part of the Kazakh State Design and Research Institute (KazpromstroyNII project), the Kazakh Research and Design and Experimental Institute of Earthquake-Resistant Construction and Construction (KazNIISSA) was created.

Кейіннен институт республикалық мемлекеттік кәсіпорынға (РМК) айналды.

Since February 23, 1990, KazNIISSA has been the registrar in the republic of the leading state research and design organization on the problems of the construction complex of Kazakhstan, including areas with special structures, engineering and geological conditions and regions subject to earthquakes.

The first director of KazNIISSA was civil engineer, technical sciences, professor, academician Dr. Zhunusov Toleubay Zhunusovich.

В соответствии с Постановлением решений Республики Казахстан №922 от 30 июля 2012 года и приказом Комитета по приватизации и приватизации Министерства финансов РК, РГП «Казахский научно-исследовательский и проектно-экспериментальный институт сейсмостойкого строительства и построения» (РГПНИИССА) реорганизовано в Акционерное общество « Казахский научно-исследовательский и проектный институт строительства и архитектуры» (далее, – АО «КазНИИСА»).

Біз сізге қалай көмектесе аламыз?

Свяжитесь с ближайшим офисом АО «КазНИИСА» или отправьте заявку онлайн.

🌙🌎☀️
Жаңарған Қазақстанның жаңа бағыты.

Кульбаев Бегман Бахитұлы
Кульбаев Бегман Бахитұлы
«ҚазҚСҒЗИ» АҚ бас директоры
ҚазҚСҒЗИ тарихы
ҚазҚСҒЗИ тарихы
 • 1931

  1931 жылдың 7 қыркүйегінде

  құрылыс материалдары және ғимараттарды ғылыми-зерттеу институты құрылды (ҚМжҒҒЗИ)

 • 1957

  Вошел в состав

  КСРО ҚжСА филиалының құрамына енді

 • 1964

  Передан в

  КСРО Мемқұрылыс Қазпромқұрылысжобаға берілді

 • 1990

  Преобразован

  Қазақ сейсмикаға төзімді құрылыс және сәулет ғылыми-зерттеу және жобалау институты (ҚазҚСҒЗИ) болып қайта құрылды

 • 2012

  Акционерное общество

  Мемлекет жүз пайыз қатысатын «ҚазҚСҒЗИ» АҚ

«ҚазҚСҒЗИ» АҚ Қызмет Саласы

 • заманауи ақпараттық технологияларды зерттеу және құрылысқа енгізу, сондай-ақ ВІМ-технологияларын пайдалана отырып жобалау (практикалық тәжірибе бар);
 • құрылыстағы баға белгілеу саласындағы мониторинг, құрылыстағы индивидуалды сметалық нормалар мен технологиялық карталарды әзірлеу;
 • сейсмикаға төзімді құрылыс саласында отандық және шетелдік ұйымдармен ғылыми-техникалық ынтымақтастық;
 • құрылыс саласының мамандарын, Еурокодтар мен ақпараттық модельдеуді қоса алғанда, жаңа нормативтік құқықтық базаның негіздеріне оқыту және біліктілігін арттыру, ИТҚ аттестаттауды өткізу;
 • құрылыс-зертханалық қызметтерді көрсету (аккредиттелген зертхана және өндірістік база);
 • ғимараттарды, құрылыстарды және кез-келген күрделілік деңгейіндегі объектілерді жобалау, сонымен бірге әр түрлі климаттық аймақтардағы қарапайым және сейсмикалық аудандардағы құрылыс үшін типтік жобаларды әзірлеу;
 • ғимараттар мен құрылыстарды техникалық тексеру бойынша сараптамалық жұмыстар, сәулет, қала құрылысы және құрылыс саласындағы, оның ішінде мемлекетаралық және халықаралық нормативтік техникалық құжаттар мен нормативтік құқықтық актілерді әзірлеуде кеңес беру қызметтерін көрсету;
 • қала құрылысы және құрылыс, оның ішінде мемлекетаралық және халықаралық;
 • ғылыми зерттеулер, тәжірибелік-эксперименталдық, технологиялық және жобалау жұмыстарын жүргізу, құрылыс практикасына жаңа және инновациялық ғылыми-техникалық әзірлеулерді (материалдарды, конструкцияларды және технологияларды) енгізу;
 • арнайы техникалық шарттар әзірлеу.

Сұрақтар қалды ма? Бізге хабарласыңыз.